Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 – 2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Contractul de Finanțare nr. 116/31.08.2017 pentru proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 – 2020” a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și S.C. APA CTTA S.A. ALBA, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Prioritate de investiţii 6.ii – Investiţii în sectorul apei, Obiectivul Specific 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Despre Proiect

Valoare proiect

518.856.784 lei

Finanțarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune

394.499.784,30 lei

Finanțare din Bugetul de Stat

60.335.261,13 lei

Finanțarea din Bugetele Locale

9.282.347,86 lei

Contribuția societății S.C. APA CTTA S.A. ALBA

54.739.390,71 lei

R

2

Stații de tratare a apei

R

53 KM

Extindere rețele de distribuție apă

R

87.4 KM

Extindere rețele de canalizare

R

2

Stații de epurare apă uzată

2yu
html embed google map

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro sau mfe.gov.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României